Ühishanked

Osa avaliku sektori haldussüsteemi hangetest võib teostada ka ühiste hangetena.

Riigihangete Keskus tegutseb ühiste hangete üksusena, ning Keskuse ülesandeks on reeglina koondada kokku riigihangete kogumaht ning korraldada riigi hankeüksustele toodete ja teenuste kohta koostatud raamlepingu hankemenetlus.
Riigihangete Keskus hõlmab hankemenetlusse eeskätt hõlpsasti standarditavaid tooteid, mida kasutab enamik haldussüsteemi kuuluvatest klientidest. Riigihangete Keskuse kliendid on näiteks ministeeriumid, ministeeriumide haldusalas tegutsevad asutused, kohalikud omavalitsused ning avalikku huvi sfääri kuuluvad äriühingud jpt.

Kuidas ühishankeid teostatakse?
Keskuse teostatud raamlepinged lähtuvad alati kliendi, riigi, vajadustest. Kavandatav hankemenetlus lähtub hinnangust, kas toote või teenuse hankemenetluse korraldamiseks on tekkinud vajadus, kas menetlust saab läbi viia ühise hankena ja kas kliendid on huvitatud ja kohustuvad kasutama võimaliku hankemenetluse tulemusena tekkivaid raamlepingut. Hanke objekti ehk hangitav toodet või teenust, hinnatakse ja määratletakse koostöös kliendiga. Oluline on ka tegevusala ja tegevusala turu hea tundmine. Keskus teeb hangete hankemenetluses pidevalt koostööd ka tarnijatega. Ühishange tarnija seisukohalt Ühishankega läbi viidav hange on tarnijale hõlbus ja ressursse säästev viis pakkuda oma tooteid ja teenuseid klientidele. Keskuse poolt korraldatud hankemenetluses osalemine tähendab tegelikkuses, et on vaja vastata ainult ühele Hanketeadele. Kui pakkumune vastu võetakse ja tarnijaga sõlmitakse raamleping, võib tarnija edasist asjaajamist korraldada juba otse riigi hankeüksustega. Ühishankena teostatava raamlepinge eelis seisneb selles, et kõiki hankemenetluses osalevaid pooli koheldakse läbipaistvalt ja võrdselt. Hankemenetlus ja raamleping annavad nii tarnijatele kui ka riigi hankeüksustele võimaluse hangete paindlikuks ja kiireks läbi viimiseks.
Riigi haldussüsteemi ühiste hangete korraldamise eesmärgiks on koondada kokku hangete maht, mis tähendab tarnijate seisukohalt ka võimalust pakkuda korraga suuremaid kaubakoguseid või suuremahulisemat teenust. Vajalike kaupade ja teenuste osas ootame Klientide korraldusi ja vajadusi.
Alljärgnevalt valik kaubagruppe ja teenuseid, millede osas mastaabiefekti faktor märgatav:
1. Ehitus ja ehitusega seonduv: s.h.uuringud, planeerimine, projekteerimine, peatöövõtt, tellija esindaja, ehitusjärelvalve, ekspertiisid.
2. Sõidukid ja transporditeenused: s.h.autode hooldusteenused,rent (lühiajaline),rehvid ja rehviteenused, eriotstarbelised sõidukid ning seadmed, spetsiaaltehnika.
3. Infotehnoloogia ning seadmed: s.h.riistvara ja tarkvarateenused, printerid, monitorid, sülearvutid, koopiamasinad, tarbeelektroonika, esitlustehnika, mobiilseadmed, sideteenused (tavatelefon, mobiilside , andmeside), viirustõrjeprogrammid, seadmete haldamine liisingteenuse korral.
4. Finantseerimisteenused: s.h.mootorsõidukite liising, hooldusliising,sõidukikindlustusteenus, (kasko), erinevate seadmete liisingteenused.
5. Kütused ja energia: s.h. kütused, kütusekaardid, määrdeained.
6. Büroo: s.h. bürootarvikud,dokumentide hävitamise seadmed ja teenus,mööbel,perioodika,raamatud, ärikingitused, trüki- ja tõlketeenused,paber, kontori väiketehnika.