Riigihangete Keskus

Riigihangete Keskuse kaubamärgi all tegutsev Hangete Korraldamise MTÜ on 2008. aastal kohalike omavalitsuste poolt ja nende huvides loodud ostupoliitika korraldamise ning ühiste ostude – hangete üksus. RHK tegutseb Hankijana (riigihangete kohuslasena) riigihangete seaduse mõistes ning see staatus lubab teistel Hankijatel hankemenetluste korraldamisega seonduv tegevus Keskusele üle anda (RHS § 13). Analoogilisi hankeid koondavaid keskusi on loodud 1990-ndatel aastatel 14 Euroopa Liidu liikmesriigis ning tänaseks on sarnaste üksuste majandada enamus EU liikmete avaliku sektori ostu- ja hanketegevusest. Näiteks Soome Vabariigis tegutsev Hansel OY ning Kuntahankkinnat OY majandasid 2010 aastal 89% avaliku sektori ostudest. RHK on Eestis ainulaadne ja ülesehituselt Euroopa Liidus laialdaselt propageeritud Public Private Partnership (PPP), st. avaliku ja erasektori koostöö projekt, mille tegevus tugineb ja juhindub Europpa Nõukogu direktiivist 2004/18.